دستگاه لون بدون شبکه

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 1 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 1 کاناله بدون شبکه

8,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات تک کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 1 تعداد میکروفن: 1 قابلب...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 2 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 2 کاناله بدون شبکه

9,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات دو کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 2 تعداد میکروفن: 1 قابلب...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 4 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 4 کاناله بدون شبکه

13,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات چهار کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 4 تعداد میکروفن: 1 قاب...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 8 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 8 کاناله بدون شبکه

20,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات هشت کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 8 تعداد میکروفن: 2 قابل...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 12 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 12 کاناله بدون شبکه

29,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات دوازده کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 12 تعداد میکروفن: 3 ...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 16 کاناله بدون شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 16 کاناله بدون شبکه

34,000,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات شانزده کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 16 تعداد میکروفن: 4 ...