دستگاه لون با شبکه

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 4 کاناله با شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 4 کاناله با شبکه

7,500,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات چهار کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 4 تعداد میکروفن: 1 قاب...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 8 کاناله با شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 8 کاناله با شبکه

11,550,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات هشت کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 8 تعداد میکروفن: 2 قابل...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 12 کاناله با شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 12 کاناله با شبکه

15,650,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات دوازده کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 12 تعداد میکروفن: 3 ...
ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 16 کاناله با شبکه

ضبط مکالمات تلفن و بیسیم 16 کاناله با شبکه

19,700,000 ریال
دستگاه ضبط مکالمات شانزده کاناله کالرآیدی Levon: تعداد کانال: 16 تعداد میکروفن: 4 ...