درباره ما

همانطور که می دانید خیلی از اتفاقاتی که در زمان حال بوقوع می پیوندد دارای زمینه و ریشه های قبلی می باشد که بررسی آن اتفاق مستلزم بازبینی عوامل و زمینه های قبلی آن می باشد لذا یکی از ابزار مهم که در  بررسی میتواند کمک نماید داشتن کلیة مکالمات آرشیو شدة است . که برای اجرای این مهم می بایست سیستم یا دستگاهی طراحی نمود که کلیة خطوط را ضبط و در بانک نرم افزاری خود با قید جدول زمانی و مشخصات خطوط آرشیو نماید .

این سامانه به منظور مکانیزه نمودن روند درخواست و بهره برداری از فایل های تماس تلفنی با استفاده از فناوری های نرم افزاری و سخت افزاری می باشد. که می بایست بتوان منابع موجود را به صورت متمرکز و غیر متمرکز بررسی نمود.

این سامانه از سه جزء مختلف تشکیل شده است که مشخصات فنی هر بخش بطور کامل در این پروپوزال شرح داده خواهد شد .

الف : نرم افزار اتوماسیون صوتی لون .

ب : نرم افزار پرتابل و عملیاتی لون لایت .

ج : نرم افزار سرور لون .

 

  • نام مسئول : مهدی بیات
  • تلفن : 88395847-021
  • فکس : 89770153-021
  • آدرس : خیابان فاطمی،خیابان رهی معیری،بن بست بهزاد،پلاک20،واحد یک