سورس کالرآیدی

سورس کامل کالر آیدی تلفن

سورس کالر آیدی لون شامل یک Dll می باشد که بهمراه نمونه سورس به زبان VB و Delphi می باشد و برنامه نویسان می توانند به دستگاه ضبط مکالمات تلفن لون متصل شده و کالر آیدی را دریافت نمایند.

امکانات کالرآیدی دستگاه لون :

- استفاده از کالر آیدی لون بصورت آنلاین.

- استفاده از کالر آیدی لون بصورت آفلاین بطوری که کالرآیدی ها را در کارت حافظة دستگاه لون ذخیره می شود و سپس می توان در زمانی دیگر کالرآیدی را از روی دستگاه لون و یا کارت حافظه قرائت نمود.

- استفاده از کالر آیدی لون بصورت همزمان آنلاین و آفلاین .

- اتصال دستگاه لون به شبکه داخلی بصورت Lan.

- اتصال دستگاه لون به شبکه اینترنت .

- ارسال کالرآیدی به یک وب سایت تعیین شده.

برای دانلود فایل سورس به زبان VB بر روی تصویر زیر کلیک کنید.برای دانلود فایل سورس به زبان Delphi بر روی تصویر زیر کلیک کنید.