بررسی سریال محصولات

با سلام لطفا سریال کد را وارد کنید .

- لطفاً در نگهداری ضمانت‌نامه دقت فرمایید، المثنی صادر نمی‌گردد.

- صدمات ناشی از نوسانات برق، استفاده نادرست، ضربه، رطوبت، تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز شامل گارانتی نبوده و موجب ابطال آن می‌گردد. (تشخیص به عهده کارشناس شرکت خواهد بود)

- متعلقات و لوازم جانبی دستگاه لون مشمول گارانتی نمی‌باشد.

- قبل از نصب دستگاه لون، حتماً راهنمای نصب موجود در سی ‌دی را مطالعه فرمایید.

- ضمانت‌نامه‌ای که شماره سریال آن با شماره سـریال دستگاه مطابقت نداشته باشد و یا برچـسب گارانتی مخدوش شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

- استفاده از این دستگاه بدون اعلام، جرم محسوب می‌شود و مجرم طبق قوانین جزایی جـمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهد شد.

- حمل دستگاه و خدمات به مرکز خدمات گارانتی و تحویل گرفتن آن به عهده خریدار می‌باشد و خدمات احتمالی در حین حمل با خریدار می‌باشد.

سریال گارانتی محصول: