پروتکل اتصال به URL

پروتکل اتصال به URL

در نرم افزار Levon Setting ، قسمت سیستم ، آیتمی وجود دارد به نام ارسال اطلاعات تماس . این قسمت به شما این امکان را می دهد که آدرس اینترنتی را وارد نمایید تا تمامی اطلاعات تماس ها به این آدرس اینترنتی به صورت آنلاین و در صورت متصل بودن به اینترنت ارسال شود.

اطلاعات تماس ارسال شود : با انتخاب نمودن این گزینه، فرایند ارسال اطلاعات به آدرس اینترنتی فعال و یا غیرفعال می شود .
برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید